De kleuterklas

Hier zitten vier, vijf en zesjarigen bij elkaar.
Ook de kleuterklas ademt een sfeer van geborgenheid. Het speelgoed is veelal van natuurlijke materialen en stimuleert de fantasie: lappen, rekken, planken, poppen, kabouters, blokken, steentjes etc.

In het dagelijkse ochtendspel neemt juf of meester de kinderen mee in activiteit en beleving. Het is een spel vol beweging, zang, rijm, maat en ritme. Het thema heeft doorgaans het natuurgebeuren in de seizoenen als uitgangspunt. Ook de jaarfeesten worden spelend ingeleid en voorbereid:

Moeder aarde die in het vroege voorjaar haar wortelkindertjes wekt, de paashaas die samen met de lentefee komt, kabouters en dieren die in het herfstbos hun wintervoorraad verzamelen, Koning Winter die streng regeert.....alles wordt bewegend spelend beleefd.

In het vrije spel later op de dag is de kleuterleerkracht terughoudend aanwezig. Zij neemt de kinderen waar, geeft zo nodig een aanzet tot een nieuwe spelimpuls of begrenst het spel waar het kind zelf geen grenzen kent.
Elke dag van de week heeft daarnaast een vaste activiteit. Dat kan zijn tekenen, schilderen, boetseren, knutselen, brood bakken e.d.
In de sprookjes en verhalen tenslotte, die de kleuterleerkracht dagelijks vertelt, ontmoet het kind zijn leefwereld weer op een andere manier.

De kinderen van groep 1 en 2 zitten samen bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij samen van en met elkaar leren. De kinderen hebben dezelfde schooltijden. In de tweede helft van het schooljaar is er voor de kinderen van groep 2 meer structurele aandacht voor de ontwikkeling van leervoorwaarden die nodig zijn om goed in groep 3 te kunnen starten. In de laatste weken zullen zij regelmatig samen werken om elkaar vast een beetje te leren kennen.