Motto

Men dient niet te vragen:
Wat moet de mens weten en kunnen
voor de bestaande orde,
maar:
Wat is in de mens in aanleg aanwezig
en wat kan er in hem ontwikkeld worden
Dan zal het mogelijk zijn,
de sociale orde steeds nieuwe krachten toe te voeren uit
de opgroeiende generatie.
Dan zal altijd datgene in die orde leven,
wat de tot haar toetredende volledige mensen ervan maken.