Religieuze beleving

Verbinding is het kernwoord: verbinding met kosmos, aarde en mensen en verbinding met verleden en toekomst.

Pinksterfeest

Het vrijeschoolonderwijs is niet aan enige kerk gebonden. Het erfgoed van het christendom is uitgangspunt. Dit laat zich in de pedagogiek vertalen in principes van eerbied, respect, dankbaarheid en plichtsbesef. Door onderwijs te geven waarin eerbied voor de natuur en voor de wonderen van de mensheid en de aarde doorklinkt, wordt impliciet gewerkt aan levensbeschouwelijke vorming.
Daarnaast komen door de jaren heen in de geschiedenisperiodes verschillende wereldreligies aan bod. Zo ontwikkelt het kind respect voor medemens, natuur en cultuur.

Jaarfeesten

In alle klassen, van kleuters tot en met groep 8, worden elk jaar de jaarfeesten gevierd. Zo worden het ritme van het jaar, de wisseling der seizoenen en de veranderingen in de natuur meebeleefd. Door jaarlijks deze feesten te vieren kan in de loop der jaren een verdieping van de betekenis plaatsvinden.

Kerststal getekend door een kleuter

De vier grote jaarfeesten, St. Michaël, Kerst, Pasen en Sint Jan markeren de seizoenen: herfst, winter, lente en zomer.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan andere feesten: St. Maarten, St. Nicolaas, Advent, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen en Pinksteren.

Kerstspelen

In december worden elk jaar door leraren, medewerkers en ouders kerstspelen opgevoerd, als kerstgeschenk aan de kinderen.