De schooltijden

De schooltijden hebben we vanaf 2009 ritmisch opgebouwd. Dat betekent dat de ochtendeindtijden voor alle klassen hetzelfde zijn en de middagtijden ook. Er is wel sprake van een geleidelijke opbouw in lesuren. Zie onderstaand schema.

Groep 1-2
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Middag 13:00-14:30 13:00-14:30
Groep 3
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Middag 13:00-14:30* 13:00-14:30 13:00-14:30

*= vanaf schoolweek 21

Groep 4
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Middag 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30
Groep 5-8
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Middag 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30

Overblijven

De kinderen die tot 14.30 uur school hebben blijven ook in de middagpauze op school. Zij spelen dan op het schoolplein onder toezicht van leraren. Wij maken geen gebruik van "overblijfouders".

Samen eten

Elke dag eten de kinderen samen met hun leerkracht. De maaltijd is een sociale activiteit en biedt de gelegenheid om even de aandacht te richten op het voedsel als vrucht van aarde en mens.