Vakantietijden schooljaar 2018 - 2019

De vakanties van onze school sluiten aan bij de andere basisscholen in de gemeente Helmond. De Helmondse basisscholen willen zoveel mogelijk hetzelfde vakantierooster hanteren, waarbij het provinciaal advies als uitgangspunt wordt genomen. Het vakantierooster wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgidsbijlage.

Vakanties 
studiedag maandag 01 oktober 2018
Herfstvakantie maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018
studiedag vrijdag 21 december 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 04 januari 2019
studiedag woensdag 16 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 04 maart 2019 t/m vrijdag 08 maart 2019
studiedag woensdag 27 maart 2019
Goede Vrijdag vrijdag 19 april 2019 t/m zaterdag 20 april 2019
Meivakantie maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 03 mei 2019
hemelvaartvakantie maandag 27 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 t/m donderdag 30 mei 2019
2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019
studiedag dinsdag 11 juni 2019
Zomervakantie maandag 08 juli 2019 t/m maandag 19 augustus 2019
Vrije dagen/uren 
woensdag 05 september 2018 studiedag groep 3 t/m 8
vrijdag 12 oktober 2018 middag vrij
donderdag 20 december 2018 middag vrij
woensdag 20 februari 2019 studiedag groep 3 t/m 8
maandag 24 juni 2019 kleuters vanaf 12:30 u. vrij
vrijdag 28 juni 2019 studiedag (onder voorbehoud)
vrijdag 05 juli 2019 middag vrij

N.B. Afwijkende tijden (o.a. viering jaarfeesten) worden bekend gemaakt in de PeellandKoerier
N.B. Van enkele studiedagen zijn de data nog niet bekend. We informeren u minimaal 3 weken van te voren over deze data.

Met bovenstaande wordt de wettelijk verplichte onderwijstijd bij ons op school ingevuld.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.) stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio?s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.onderwijsbrabant.nl

Schoolverzuim

Ieder schoolverzuim moet vóór aanvang van de school, tussen 8.00 en 8.30 uur, worden gemeld. Alleen dan is het mogelijk te controleren of alle kinderen op school zijn aangekomen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Helmond.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buitengewoon verlof buiten de schoolvakantie wordt alleen toegestaan indien het voor ouders beroepshalve onmogelijk is tijdens de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de praktische bijlage van deze schoolgids wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving hieromtrent en de te volgen procedure.