Onze school

De school

De Vrije School Peelland is een basisschool. Zij is één van de ruim negentig vrijescholen in Nederland. Als vrijeschool maken we deel uit van een wereldwijde beweging. In en buiten Europa vindt men vrijescholen. De leraren laten zich voor hun onderwijs inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. Hij heeft deze antroposofische menskunde aan het begin van de twintigste eeuw in vele werken en voordrachten uiteengezet.

De Vrije School Peelland is een streekschool. De leerlingen komen behalve uit Helmond ook uit omliggende gemeenten. Binnen Helmond komen de leerlingen zowel uit de wijk Binderen, waar de school ligt, als uit woonwijken die op grotere afstand van de school liggen.

Het schoolplein

De Vrije School Peelland maakt deel uit van Stichting Pallas, vertegenwoordiger van een groot aantal vrijescholen in Zuidoost Nederland.
Op 1 september 2007 heeft de school 200 leerlingen.
Het is een éénstromige basisschool met 3 kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8.

We gebruiken op onze school de algemeen gangbare aanduiding voor groepen: "kleutergroep 1/2 en groep 3 t/m 8". We zijn hier een aantal jaren geleden toe overgegaan om onduidelijkheden in familiekring, bij vriendjes, bij clubs en verenigingen, op de muziekschool, bij gezondheidsinstellingen e.d. enigszins te vermijden.
Ook omdat de school deel uitmaakt van een groter onderwijsveld. Contacten met andere basisscholen, het voortgezet onderwijs, gemeentelijke instellingen, onderwijsinspectie, opleidingscentra, gezondheidsdiensten, hulpverleners e.d. verlopen soepeler als dezelfde terminologie gebruikt wordt.
Het gegeven, dat kinderen na de kleutertijd aan een andere school- en ontwikkelingsfase beginnen, dat juist in de benaming "klas 1 t/m 6" zo helder naar voren komt, blijft uiteraard een van de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs.

De geschiedenis van de Vrije School Peelland

De Bundertjes

In 1979 namen ouders uit Helmond en de omliggende gemeenten het initiatief tot oprichting van de Vrije School Peelland. Met veel enthousiasme werd in oktober van 1980 op eigen kracht, zonder overheidssubsidie, gestart met een kleuterklas van 17 kinderen. In 1983 werd de school gesubsidieerd. Zij telde inmiddels twee kleuterklassen en de eerste klas (groep 3). In 1984 werd het huidige schoolgebouw in gebruik genomen. In 1989 was de school uitgegroeid tot een volledige basisschool.
In januari 2003 is de Vrije School Peelland gestart met een derde kleutergroep. Daarmee werd onze school een basisschool met drie kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8.

De school staat aan de rand van natuurgebied de Bundertjes, op 10 minuten loopafstand van het centrum van de stad. Het ruime gebouw uit de vijftiger jaren is uitgebreid met drie lokalen, een peuterafdeling en een aula, die vooral als toneelzaal dienst doet en gebruikt wordt voor spel en bewegingslessen.
Vanaf maart 2010 hebben we tevens de beschikking over enkele nieuwe gespreksruimtes.
Op het terrein is ook een schooltuin.

  Luister naar het lied van Binderen