Peutergroep "Hompeltje"

Uw peuter van 2 tot en met 4 jaar is van harte welkom bij ‘Hompeltje’.
Hier kan uw kind vier ochtenden per week terecht van 8:30 tot 11:30 uur in de maandag/donderdag en/of dinsdag/vrijdag groep.
We openen de dag samen in de kring.
Kabouter Hompeltje wordt wakker gemaakt en wenst de kinderen een fijne ochtend. Daarna gaan we koken in het keukentje, poppen verzorgen, met de treinbaan en auto’s spelen en samen boekjes lezen. We kneden het deeg en bakken er lekkere broodjes van. Daarna eten we fruit en drinken we sap. Nog even lekker buiten spelen en daarna leggen we Kabouter Hompeltje in bed en sluiten we de dag af met een lied.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt om te worden wie hij/zij is. Daarbij speelt het steeds terugkerende ritme van de dag, de seizoenen en de jaarfeesten een belangrijke rol. Dit geeft uw kind houvast en een gevoel van zekerheid.