Medezeggenschapsraad

MR – De medezeggenschapsraad op onze school

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad (MR), waarin 2 ouders en 2 medewerkers zijn vertegenwoordigd. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de schoolleiding advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Iemand komt in de MR doordat hij/zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Voor het aantreden en aftreden en voor de verkiezingen gelden vaste procedures.

Dit jaar bestaat onze MR uit:

Ouders: Katja van Hoof en Geri Savenije

Medewerkers: Hendrikje van Dam en Ronnie Nijenhuis

De medezeggenschapsraad is te bereiken door de leden aan te spreken op of rond de school of op onderstaand e-mail adres: mr@vrijschoolpeelland.nl

Binnen de MR wordt gesproken over:

  • Veranderingen en verbeteringen in het onderwijs
  • Besteding van middelen/ financiën/ ouderschenking
  • De keuze van een lesmethode
  • Personele zaken
  • De veiligheid op school
  • De ouderparticipatie
  • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team
  • De schoolgids
  • Het jaarplan
  • Zaken vanuit de GMR

De notulen van de vergaderingen zijn in te zien in de MR-map in de centrale hal.

 

Scroll naar boven