Vakantietijden schooljaar 2022 - 2023

De vakanties van onze school sluiten aan bij de andere basisscholen in de gemeente Helmond. De Helmondse basisscholen willen zoveel mogelijk hetzelfde vakantierooster hanteren, waarbij het provinciaal advies als uitgangspunt wordt genomen. Het vakantierooster wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgidsbijlage.

Print Friendly, PDF & Email

Vakanties
Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
2e Paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023
2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

N.B. Afwijkende tijden (o.a. viering jaarfeesten) worden bekend gemaakt in de PeellandKoerier.
N.B. Van enkele studiedagen zijn de data nog niet bekend. We informeren u minimaal 3 weken van te voren over deze data.

Met bovenstaande wordt de wettelijk verplichte onderwijstijd bij ons op school ingevuld.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.) stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio?s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.onderwijsbrabant.nl

Schoolverzuim

Ieder schoolverzuim moet vóór aanvang van de school, tussen 8.00 en 8.30 uur, worden gemeld. Alleen dan is het mogelijk te controleren of alle kinderen op school zijn aangekomen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Helmond.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buitengewoon verlof buiten de schoolvakantie wordt alleen toegestaan indien het voor ouders beroepshalve onmogelijk is tijdens de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de praktische bijlage van deze schoolgids wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving hieromtrent en de te volgen procedure.

Scroll naar boven