Vakantietijden schooljaar 2019 - 2020

De vakanties van onze school sluiten aan bij de andere basisscholen in de gemeente Helmond. De Helmondse basisscholen willen zoveel mogelijk hetzelfde vakantierooster hanteren, waarbij het provinciaal advies als uitgangspunt wordt genomen. Het vakantierooster wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgidsbijlage.

Print Friendly, PDF & Email

Vakanties
Herfstvakantie maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019
Studiedag vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 01 mei 2020
Studiedag maandag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020
studiedag dinsdag 2 t/m 5 juni 2020
vrijdag 3 juli 2020 studiedag (onder voorbehoud)
Zomervakantie maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020
Vrije dagen/uren
woensdag 05 september 2019 studiedag groep 3 t/m 8
donderdag 19 december 2019 kinderen vanaf 12:30 uur vrij
woensdag 12 februari 2020 studiedag groep 3 t/m 8
vrijdag 21 februari 2020 kinderen vanaf 12:30 uur vrij
vrijdag 17 april (koningsdag) kinderen vanaf 12:30 uur vrij
woensdag 24 juni 2020 kleuters vanaf 12:30 u. vrij
vrijdag 10 juli 2020 kinderen vanaf 12:30 uur vrij

N.B. Afwijkende tijden (o.a. viering jaarfeesten) worden bekend gemaakt in de PeellandKoerier
N.B. Van enkele studiedagen zijn de data nog niet bekend. We informeren u minimaal 3 weken van te voren over deze data.

Met bovenstaande wordt de wettelijk verplichte onderwijstijd bij ons op school ingevuld.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.) stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio?s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.onderwijsbrabant.nl

Schoolverzuim

Ieder schoolverzuim moet vóór aanvang van de school, tussen 8.00 en 8.30 uur, worden gemeld. Alleen dan is het mogelijk te controleren of alle kinderen op school zijn aangekomen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Helmond.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buitengewoon verlof buiten de schoolvakantie wordt alleen toegestaan indien het voor ouders beroepshalve onmogelijk is tijdens de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de praktische bijlage van deze schoolgids wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving hieromtrent en de te volgen procedure.

Scroll naar top